Os Xudeus e Conversos en Galicia: Os seus lugares, a súa historia

Os Xudeus e Conversos en Galicia: Os seus lugares, a súa historia